Het ROC

14 juni 2017
 Categorieën: , Blog


Het ROC (regionaal opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van instituten. Dat omvat het mbo (middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Volwassen, die niet meer leerplichtig zijn, vallen onder de volwasseneducatie. De opleidingen worden voor deze groep door het ROC aangeboden. Om via deze manier te studeren, kunt u in veel plaatsen in Nederland daarvan gebruik maken. Het mbo is er speciaal op gericht om de studenten klaar te maken voor de maatschappij. Dit kunnen dan zowel voor jongeren als ouderen zijn.


Kwalificatieplicht

Het mbo heeft een drievoudige kwalificatieplicht namelijk, het opleiden voor een vak, zorgen voor een vervolgopleiding en voor goed burgerschap. Er zijn binnen het mbo veel verschillende vakken en opleidingen die gevolgd kunnen worden. Er wordt onderwijs aangeboden voor een heel grote doelgroep. 

Niveaus

Er zijn binnen het mbo verschillende opleidingsniveaus:

De intreeopleiding niveau 1. - Wanneer u als jongere geen diploma van een vooropleiding heeft dan kunt u hier instromen. Het bereidt de jongeren voor op de arbeidsmarkt. Ook is het een mogelijk om na deze opleiding door te stromen naar niveau 2. Voor niveau 1 is geen vooropleiding nodig. Er zijn geen toelatingseisen voor nodig. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldoen. Indien ze niet worden toegelaten tot het mbo 2 of 3 of 4 kunnen ze als ze 16 jaar zijn tot niveau 1 worden toegelaten. Ze worden in niveau 1 vaak opgeleid tot assisterende functies. Ze krijgen daarbij lessen op school maar staan ook in de praktijk. De leerlingen krijgen een intensieve coaching en een loopbaanbegeleiding.

De basisberoepsopleiding niveau 2. -Dit duurt 1 tot 2 jaar. De leerlingen worden voorbereid voor uitvoerende werkzaamheden. Je zou kunnen denken aan kapper. Het is BBL de beroepsgerichte leerweg.

De vakopleiding niveau 3. - De vakopleiding duurt 2 tot 3 jaar. Er zijn opleidingen bij van 4 jaar. Hierbij wordt geleerd dat ze werkzaamheden geheel zelfstandig kunnen uitvoeren. Zij kunnen, na het behalen van het diploma, doorstromen naar het hbo.

De middenkaderopleiding niveau 3. - Deze opleiding die binnen het ROC kan worden gevolgd duurt 3 jaar en voor enkele opleidingen 4 jaar. Hierbij leren ze ook zelfstandig werkzaamheden uit te voeren en kunnen na het halen van het diploma ook doorstromen naar het hbo.

De Specialistenopleiding. -Het is een opleiding voor leerlingen die al een opleiding niveau 2 of 3 hebben gehaald. De opleiding duurt hiervoor 1 of 2 jaar.

Niveau 4. - Dit is de hoogste opleiding. Het kan zowel in BOL als BBL.


Werken en leren

Er kan door leerlingen worden gekozen voor een combinatie van leren op school en stages in de praktijk. Dat is de BOL (de beroeps opleidende leerweg) of via de BBL (de beroeps begeleidende leerweg). BOL-leerlingen zitten voor het grootste deel van hun opleiding op school en de BBL-leerlingen zitten vaak in de praktijk.  

Omdat het ROC over heel Nederland is verspreid, zijn er veel mogelijkheden om zich voor een bepaalde opleiding in te schrijven. Kijk bijvoorbeeld op ROC Kop van Noord Holland voor de opleidingen in het noorden van Noord-Holland.


Delen