Rijles

12 juni 2019
 Categorieën: , Blog


Rijles

In Nederland bestaat de verplichting dat iemand een geldig rijbewijs moet hebben wanneer hij of zij gebruik maakt van een motorvoertuig op de openbare weg. Een rijbewijs kan iemand halen wanneer hij een rijexamen aflegt en slaagt. Om zich voor te bereiden voor dit examen is de mogelijkheid er om rijlessen te volgen bij een rijschool.

Rijles

Tijdens deze lessen gaat een student samen met een instructeur in een auto rijden. Tijdens de eerste les zal de student nog niet de hele auto besturen, maar bijvoorbeeld alleen sturen. Met elke les die de leerling vervolgens krijgt, zal hij steeds meer de auto gaan besturen. Volgende stappen zijn bijvoorbeeld gas geven en schakelen. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de leerling de auto zelf bestuurt. Natuurlijk houdt autorijden niet alleen maar sturen en gas geven in, maar zal de leerling ook andere dingen moeten leren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keren of inparkeren. Het doel van de rijles is in ieder geval om de leerling zelfstandig auto te kunnen laten rijden.

Rijexamen

Wanneer de leerling voldoende les heeft gehad, mag hij een rijexamen gaan doen. Tijdens dit examen zal een examinator van het CBR toetsen of de leerling inderdaad zelfstandig kan autorijden. De examinator zal de leerling bijvoorbeeld een aantal vragen stellen over de auto en hoe hij bepaalde problemen zou kunnen herkennen. Ook kan de examinator vragen stellen over het controleren van de olie en het motorblok. Vervolgens gaan de leerling en de examinator, wellicht nog met de instructeur van de rijschool erbij, een stukje rijden. De examinator zal aangeven waar de leerling heen moet rijden. Ook kan hij vragen of de leerling bepaalde handelingen wil uitvoeren zoals inparkeren of keren. Het kan ook zo zijn dat de leerling al een tussentijdse toets heeft gedaan waarin hij deze speciale manoeuvres al eens heeft laten zien. De examinator zal dan tijdens het examen niet vragen om dit nog eens te doen.

Naar aanleiding van dit examen gaat de examinator beslissen of de leerling zelfstandig kan autorijden of dat hij nog meer rijlessen moet volgen om eerst beter te leren rijden. Wanneer de leerling het autorijden voldoende beheerst, zal hij slagen. Hij kan dan zijn rijbewijs bij het gemeentehuis gaan aanvragen en mag hiermee gebruik maken van een auto. Als de leerling niet slaagt dan zal hij samen met zijn rijinstructeur opnieuw rijlessen moeten gaan volgen om op het niveau te komen waarin hij het autorijden wel voldoende beheerst. Hiervoor zullen zij samen gaan overleggen wat het plan van aanpak wordt.


Delen