Wat jobcoaching voor u kan betekenen

20 juni 2017
 Categorieën: , Blog

Jobcoaching is niet alleen bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende redenen om een jobcoach in de arm te nemen. Hieronder leest u meer over de redenen die mensen zoal hebben om een jobcoach te bezoeken, waardoor u meer duidelijkheid krijgt over wat jobcoaching eventueel voor u kan betekenen. Redenen om een jobcoach te bezoeken 1. Behoefte aan iets nieuws - Er kan een moment aanbreken dat u alleen nog maar naar uw werk gaat, omdat er brood op de plank moet komen. Meer lezen 

Het ROC

14 juni 2017
 Categorieën: , Blog

Het ROC (regionaal opleidingscentrum) is een samenwerkingsverband van instituten. Dat omvat het mbo (middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Volwassen, die niet meer leerplichtig zijn, vallen onder de volwasseneducatie. De opleidingen worden voor deze groep door het ROC aangeboden. Om via deze manier te studeren, kunt u in veel plaatsen in Nederland daarvan gebruik maken. Het mbo is er speciaal op gericht om de studenten klaar te maken voor de maatschappij. Dit kunnen dan zowel voor jongeren als ouderen zijn. Meer lezen